Şirketimiz kişisel verilerinizin önemini bilir ve gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu nedenle, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bilgileri size entegre bir şekilde sunmamız bizim için önemlidir.

TREND INTERNATIONAL INDUSTRY SRL, merkezi Bükreş, C.A. Rosetti, No.17, Birou 03 Cowork 07, Parter, Sector 2, 020011, Bucuresti / Romania Ticaret Sicilinde kayıtlı No. J40 / 13663 /2021, Mali Kayıt Kodu 44711595, yasal olarak Abdullah Bayram, Yönetici Ortak olarak (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) ve faaliyet konusu olarak yönetim, danışmanlık, işe alma yerleştirme, üretim destek hizmetleri ve dış kaynaklı kullanım çalışmalarına sahiptir.

Şirket, tüm müşterilerinin gizliliğine ve web sitemizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerin gizliliğine saygı duyar ve kişisel verileri teknik ve kurumsal yeterli güvenlik koşulları altında işleyecek / işleyecektir.

Şirket, veri sahibi olarak doğrudan veya ticari/sözleşme ilişkileri sırasında dolaylı olarak sizden aldığı kişisel verileri işler.

Kişisel veriler, bilerek, gönüllü olarak, kendi inisiyatifiyle veya Şirketin talebi üzerine, örneğin kullanılan çevrimiçi formlardan biri, sırasıyla çevrimiçi iletişim formu aracılığıyla, yalnızca sizin onayınız / kabulünüzle toplanır. Haber bültenlerine abone olmak (sadece bu haber bültenlerini almayı seçtikten sonra), Şirketin web sitesindeki hesap kayıt formundaki verileri doldurarak vb.

Bu belgedeki koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, web sitemizi kullanmayın veya bize kişisel verilerinizi vermeyin. Ancak, bazı hizmetlerin kişisel verilerinizin sağlanmasına tabi olabileceğini lütfen unutmayın.

Şirket, kişisel verilerinizi yalnızca aşağıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, yasal güvenlik ve veri gizliliği tedbirlerine uygun olarak işleyecektir.

Şirket hangi kişisel verileri işliyor?

Sözleşmeye dayalı faaliyetin ifası da dahil olmak üzere mevcut faaliyeti yürütmek ve ayrıca kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin olanlar dahil olmak üzere yasal hükümleri uygulamak için (ulusal hukuku ve AB hukuku), Şirket sizden belirli kişisel verileri talep edebilir. Bu bağlamda Şirket, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki kişisel verileri işleyecektir: Adı ve soyadı, e-posta adresi, telefon numarası ve iş başvuru formu, CV

Kişisel verilerin işlenmesi, otomatik veya otomatik olmayan yollarla kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisidir, örneğin: toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, çıkarma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, engelleme, silme veya yok etme.

Şirketin web sitesine erişmek için bize herhangi bir kişisel veri sağlamanıza gerek yoktur.

Hedef alınan kişiler kimlerdir?

Şirket tarafından münhasıran aşağıda belirtilen amaçlarla verileri işlenebilecek kişiler (veri sahipleri): Şirketin bireysel müşterileri (mevcut, eski veya potansiyel), ziyaretçiler, genel halk, temsilcileri/vekilleri, yasal veya geleneksel.

Kişisel verileri sağlamayı reddetmenin sonuçları

Veri sahibi olarak siz, eksiksiz, güncel ve doğru veriler sağlamakla yükümlüsünüz. Size Şirket faaliyetine özel belirli hizmetlerin sunulabilmesi için bu hizmetlerin sağlanması için gerekli olan kişisel veriler talep edilecektir ve bu tür verilerin verilmemesi Şirket hizmetlerinin sağlanmasının imkansızlığını belirleyebilir. Şirket tarafından sağlanan bir ürünü/hizmeti satın aldığınızda, bu ürün/hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak kişisel verileri toplayacağız. Aynı zamanda, Şirket merkezinin bir ziyaretçisi olarak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve mevcut faaliyeti (meşru menfaat) yerine getirmek için kişisel verileri (görüntü, video gözetim sistemleri aracılığıyla işlenen veriler vb.) toplayacağız.

Bu hükümleri okuyarak ve/veya Şirket'e kişisel verilerin verildiği herhangi bir belgeyi imzalayarak veya Şirket'in ürün/hizmetlerini satın almak için kişisel verileri sağlayarak, veri sahipleri bu konuda bilgilendirilir ve/veya açıkça rıza gösterir (kabul eder). Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bireylerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına (ulusal hukuk ve AB hukuku) ilişkin yasal hükümlere uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi.

Bir ürün/hizmetin sağlanması, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için verilerin işlenmesi artık gerekli değilse ve Şirket'in meşru bir menfaati tarafından haklı gösterilmiyorsa, veri sahipleri bu tür bir işlemi reddedebilir veya ön onayını geri alabilir, reddetmenin gelecek için etkileri olacaktır. Örneğin: Veri sahipleri, herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebep belirtmeye gerek kalmaksızın, doğrudan pazarlama amacıyla verilerin işlenmesine ilişkin onaylarını geri çekebilir. Onayın geri alınması talebinin çözüme kavuşturulmasını takiben, ilgili kişi, Şirket tarafından sunulan ürün/hizmetlerle ilgili ticari bilgileri artık almayacaktır.

Kişisel verilerin toplanma amaçları nelerdir?

Şirketin ticari/sözleşme faaliyetini yürütmek,

Şirket tarafından sunulan ürün/hizmetlerin değerinin faturalandırılması ve tahsil edilmesi,

Genel veya kişiselleştirilmiş ticari tekliflerin sunulması dahil olmak üzere pazarlama, promosyon, reklam, tanıtım, yarışmalar; ürün/hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

Operasyonel yönetim,

Müşteri ilişkileri yönetimi,

Müşteriler/tedarikçiler ile her türlü iletişim aracıyla ticari iletişim,

Arızi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Arşivleme, istatistiksel amaçlar,

Borç tahsilatı / Ödenmemiş borçların tahsili,

Uyuşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü, mahkeme kararlarının tenfizi, tahkim, mahkeme kararları vb.

Şirket sizden toplanan tüm bilgileri gizli tutacak ve açık ve önceden onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

Kişisel verilerinizin alıcıları kimlerdir?

Verilerin alıcıları şunlar olabilir:

Şirketin bireysel müşterileri (mevcut, eski veya potansiyel), ziyaretçiler, genel halk, temsilcileri / vekilleri, yasal veya konvansiyonel (ticari / sözleşmesel ilişkilerin yürütülmesi amacıyla),

Şirketin tedarikçileri, sağlayıcıları ve diğer tüzel kişiler-iş ortakları/sözleşmeleri, resmi makamlar/kuruluşlar,

Merkezi ve yerel kamu makamları, adli makamlar, polis, savcılık (yasal hükümler dahilinde ve/veya açıkça formüle edilen talepler sonucunda), bankacılık şirketleri, icra memurları, sigorta ve reasürans şirketleri, pazar araştırma kuruluşları (istatistik amaçlı) vesaire,

Kişisel verilerin gizliliği Şirket tarafından sağlanacak ve bu belgede belirtilenler dışında üçüncü şahıslara verilmeyecektir,

Kişisel verilerin promosyon amaçlı işlenmesi (pazarlama)

Veri sahiplerinin sağladığı kişisel veriler (ad ve soyad, e-posta adresi, faks numarası, cep/sabit telefon numarası gibi) Şirket tarafından bilgi edinme ve itiraz hakları başta olmak üzere haklarına uygun olarak işlenebilecektir. Aşağıdaki amaçlar: pazarlama (doğrudan pazarlama dahil), yarışmalar, reklam piyangoları, ortaklarla birlikte geliştirilenler de dahil olmak üzere Şirketin ürün ve hizmetleri için elektronik iletişim hizmetleri de dahil olmak üzere herhangi bir iletişim aracıyla ticari iletişim yapmak. Veri sahipleri tarafından sağlanan kişisel veriler, veri sahiplerinin haklarına saygı gösterilerek tanıtım amaçlı (pazarlama) ve Şirketin diğer ortaklarının ürünleri veya hizmetleri için kullanılabilir. Şirket, verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla kullanmayı planlıyorsa, (veri sahipleri bunu yapmayı seçtikten sonra) veri sahipleri önceden bilgilendirilecektir. İlgili kişiler, kişisel verilerin toplanması için kullanılan formlardan/belgelerden uygun kutuları seçerek bu tür işlemeleri önleme haklarını kullanabilirler. Her halükarda, kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesinin sona ermesini isterseniz, tarafımızca herhangi bir veri işlemenin durdurulmasını açıkça talep edebilirsiniz. Aynı zamanda, Şirketten haber bültenleri veya bilgilendirici materyaller almayı durdurmak istediğinizde, "Abonelikten Çık" veya "Abonelikten Çık" düğmesini kullanarak abonelikten çıkabilirsiniz.

Şirket ile ilgili olarak aşağıdaki haklardan yürürlükteki yasal hükümlere göre yararlanırsınız: erişim hakkı, düzeltme hakkı, verileri silme hakkı, işlemeyi kısıtlama hakkı, veri taşınabilirliği hakkı, karşı ve otomatik bireysel karar verme.

Kişisel veri işleme süresi

Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için kişisel verileri, Şirket faaliyetlerinin süresi boyunca, ilgili kişi veya yasal temsilci itiraz/silme hakkını ortaya koyana kadar (Şirket, yasal bir zorunluluğa dayalı olarak veri işlemediği veya meşru bir menfaati haklı çıkarır). Kişisel veri işleme faaliyetlerinin toplanma amacı ile sonuçlanmasının ardından, ilgili kişi veya yasal temsilcisinin kanuna göre itiraz/silme hakkını kullanmayacak olması halinde, bu veriler Şirket tarafından süresi boyunca arşivlenecektir. Şirket iç prosedürlerinde öngörülen ve/veya imha edilecektir.

Verilerinizi korumak için hangi güvenlik önlemleri kullanılıyor?

Kişisel verilerin yetkisiz kullanımını ve olası kötüye kullanımı önlemek için, toplanan kişisel verileri korumak için uygun politikalar ve çalışma prosedürleri ile birlikte güvenlik yöntemleri ve teknolojileri kullanırız. İnternet üzerinden iletilen verilerin tam güvenliği asla garanti edilemez. Şirket, kişisel verileri korumak için her türlü çabayı göstermekle birlikte, Şirket'in internet sitesine iletilen verilerin güvenliği kesinlikle garanti edilemez. Herhangi bir veri iletimi, veri öznelerinin riski altındadır. Kişisel veriler alındıktan sonra Şirket, kişisel verilerin yetkisiz, yasa dışı kullanım, imha, kazara kaybolması veya ifşa edilmesine karşı sıkı güvenlik prosedürleri ve önlemleri kullanır.

AB ve Avrupa Ekonomik Alanı dışına kişisel verilerin aktarımı için koşullar

AB ve Avrupa Ekonomik Alanı dışına veri aktarımları, yalnızca, kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunmasına ilişkin belirli ulusal ve AB mevzuatında öngörülen koşullar altında gerçekleştirilebilir.

Haklarınız nelerdir?

Bu belgeyi okuyarak, ilgili kişilere yürürlükteki yasal hükümlere göre sırasıyla sahip oldukları haklar hakkında bilgi verilmiştir: erişim hakkı, düzeltme hakkı, verileri silme hakkı, işlemeyi kısıtlama hakkı, veri taşınabilirliği, itiraz hakkı ve otomatik bireysel süreç. Aynı zamanda, işlemenin rıza ile gerçekleştirilmesi durumunda, veri sahipleri, rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeden, geçerli yasalar uyarınca Şirkete hitaben yazılı olarak herhangi bir zamanda rızalarını geri çekme hakkına sahiptir. Çekilmeden önce, veri sahiplerinin ayrıca herhangi bir zamanda ücretsiz ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin itiraz etme hakları vardır,

Diğer amaçlar için, veri sahipleri, Şirket'e sağladıkları kişisel verilerin, verileri ve kullanım amacını belirterek, yalnızca haklı ve meşru sebeplerle işlenmesine herhangi bir zamanda ücretsiz olarak itiraz etme hakkına sahiptir. Şirket, veri sahibinin menfaatlerini, haklarını ve özgürlüklerini aşan ve işlemeyi haklı kılan meşru ve zorlayıcı sebepleri olduğunu veya amacın mahkemede bir hakkı tesis etmek, kullanmak veya savunmak olduğunu kanıtlamadığı sürece, kendi özel durumuyla ilgili olarak. Haksız bir itiraz durumunda Şirket, söz konusu verileri daha fazla işleme hakkına sahiptir.

İlgili kişiler, bu belgeyi okumakla, Şirket'e sağlanan kişisel verilerin Şirket tarafından sunulan hizmetlere erişim ve/veya ticari/sözleşme faaliyetinin yürütülmesi için belirleyici unsurlar oluşturduğunun farkına varmış ve anlamıştır.

İlgili kişilerin doğrudan veya vekil vasıtasıyla yukarıda belirtilen, açıkça mesnetsiz, haksız veya özellikle mükerrer nitelikte olmaları nedeniyle aşırıya kaçan haklarını kullanmaları halinde Şirket:

veya bilgi veya iletişim sağlamanın veya talep edilen tedbirlerin alınmasının idari maliyetlerini dikkate alarak makul bir ücret talep etmek;

veya talebe uymayı reddetmek.

Ayrıca, ilgililerin doğrudan veya vekil aracılığıyla, özellikle mükerrer nitelikte olmaları nedeniyle, açıkça mesnetsiz, haksız veya aşırı bir şekilde itiraz haklarını kullanmaları halinde Şirket, Müşteri ile akdettiği Sözleşmeyi dikkate alma hakkına sahiptir. Şirket, önceden tebligat dışında herhangi bir formaliteye veya mahkemelerin müdahalesine gerek kalmaksızın.

Bu hakları kullanmak için, tarih ve imzalı yazılı bir talep ile Şirkete, info@trend-romania.com e-posta adresine veya aşağıdaki yazışma adresine başvurabilirsiniz: merkezi Bükreş, C.A. Rosetti, No.17, Birou 03 Cowork 07, Parter, Sector 2, 020011, Bucuresti / Romania, İmza sahibinin kimlik belgesinin okunaklı bir örneği başvuruya eklenir.

Veri sahiplerine ayrıca bir denetim makamına şikayette bulunma ve adli itirazda bulunma hakkı da verilir.

Bu hükümler zaman zaman değişiklik/güncellemelere tabi olabilir. Şirket'in web sitesini her kullandığınızda bu hükümleri kontrol etmenizi tavsiye ederiz, böylece bunlar hakkında her zaman bilgi sahibi olursunuz. Şirket'in internet sitesine girilmesi veya internet sitesi üzerinden Şirket hizmetlerinden yararlanılması halinde, değişiklikler sonrasında yeni hükümler kabul edilmiş sayılacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Notu

TREND INTERNATIONAL INDUSTRY SRL, merkezi Bükreş, C.A. Rosetti, No.17, Birou 03 Cowork 07, Parter, Sector 2, 020011, Bucuresti / Romania Ticaret Sicilinde kayıtlı No. J40 / 13663 /2021, Mali Kayıt Kodu 44711595, (" Trend International Industry " veya " Şirket "), 00 40 770 600777 telefon numarasına sahip info@trend-romania.com e-posta adresi, işlenen işlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyor. Aşağıda belirtilen amaçlarla Şirket tarafından gerçekleştirilen belirli işlemler kapsamında kişisel verileriniz.

Amaç, veri kategorileri ve işleme gerekçeleri

Bu bilgi notu, bir kuruluşun şirketinin hayatındaki çeşitli güncel konularda Şirket tarafından düzenlenen web konferanslarına (web semineri) katılım kalitenizi ifade eder.

Trend International Industry, bu çevrimiçi etkinlikler sırasında, organizatör olarak, kayıt olurken doğrudan sağladığınız ad, soyad, e-posta adresi, çalıştığınız şirket ve telefon numarası gibi kişisel verileri işler. Şirket tarafından izlenen amaç, bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getirme ihtiyacına dayalı olarak web konferanslarının düzenlenmesi ve yürütülmesi tarafından temsil edilir (bu konferanslara gönüllü katılımınız Şirket ile sizin aranızdaki bir sözleşmedir)

Kişisel verilerin alıcıları

Trend International Industry, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için bazı sözleşme ortaklarının, sırasıyla belirli çevrimiçi platformların (Facebook, www.zoom.us, teams, linkedin) hizmetlerini kullanır. Bazıları, www.zoom.us platformlarını yöneten şirketler gibi operatör tarafından yetkilendirilen kaliteli insanlara sahiptir.

Trend International Industry, bu çevrimiçi takvim platformunun yardımıyla çevrimiçi konferanslara katılımı planlar.

www.zoom.us platformu, vekil olarak hareket eden ve telekonferans hizmetlerinin yardımıyla organize edilen Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket olan Zoom Video Communication, Inc. tarafından yönetilmektedir. Gizlilik politikasını buradan inceleyebilirsiniz.

Linkedin ve Teams platformlarını yöneten şirketler de burada açıkladığımız şekilde kendi kişisel verilerini korumaktan sorumludurlar ve bilgi almak için bu platformlara girip okuyabilme imkanınız mevcuttur.

Kişisel verileriniz, Şirkete karşı üstlendikleri yükümlülükler dahilinde kullanılmak üzere temin edilebileceği gibi, Şirket nam ve hesabına doğrudan sizden temin edebilirler. Tarafımızdan yetkilendirilmiş kişilere açıkladığımız veya Şirket adına ve adına doğrudan sizden elde ettikleri kişisel veriler, bu hizmetlerin sağlanması için gerekli olan minimum kişisel bilgilerle sınırlı olup, kullanmamalarını rica ederiz. Kişisel verileriniz başka bir amaç için. Birlikte çalıştığımız tüm kuruluşların kişisel verilerinizi güvenli ve güvenli bir şekilde saklamasını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Facebook platformu, veri denetleyicisi olarak görev yapan ve gizlilik politikasını burada bulabileceğiniz İrlanda merkezli bir şirket olan Facebook Ireland Ltd. tarafından yönetilmektedir.

Şirketin ortaklarından bazıları, verileri işleme rolü olmayan, ancak görevlerini yerine getirirken veya teknik bakım şirketleri veya mali denetçiler gibi Şirket ile etkileşimlerinde verilere erişimi olan üçüncü taraflardır. Yukarıda belirtilen kişisel veriler, aşağıda belirtilen durumlarda ve üçüncü kişilere verilebilecek veya iletilebilecektir: (i) Şirketin faaliyet ve varlıkları üzerinde inceleme ve kontrol yapmaya yetkili resmi makamlar, denetçiler veya kuruluşlar, Şirket'in bilgi vermesini talep eder. yasal yükümlülükleri nedeniyle bilgi; (ii) yasal bir gerekliliğe uygunluk veya mahkemeler gibi Şirketimizin hak ve varlıklarının korunması için.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

Yukarıda açıklanan işlemlerin gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarılmaktadır.

www.zoom.us platformunu yöneten şirketin merkezi Amerika Birleşik Devletleri, California'dadır ve AB-ABD Gizlilik Kalkanı'nda belirtilen şirketler listesinde yer alan kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlar.

İşlem süresi

Kişisel verilerinizi, yürürlükteki yasal gerekliliklere uyarak, yalnızca yukarıdaki işleme amaçlarına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca saklayacağız. Yukarıda ayrıntıları verilen işleme faaliyetlerinin, çevrimiçi konferanslar sırasında ve ayrıca konferansın bitiminden sonraki 3 yıllık sınırlama süresi boyunca kişisel verilerin saklanmasını gerektireceğini tahmin ediyoruz.

Şirket, kişisel verilerinizi başka amaçlarla daha fazla işlemek için meşru bir menfaati veya yasal zorunluluğu olduğunu tespit ederse, bu konuda gerektiği gibi bilgilendirileceksiniz.

Yukarıda belirtilen işleme süresi sona erdiğinde ve Şirket'in kişisel verilerinizi işlemek için artık yasal veya meşru nedenleri kalmadığında, veriler, arşivleme, anonimleştirme veya imha etmeyi içerebilecek prosedürlerine uygun olarak silinecektir.

İşlemenin reddedilmesi ve sonuçları

Bölüm 1'de belirtilen amaçla sağlanan kişisel veriler, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası dikkate alınarak işlenir ve ilgili kişinin bu çevrimiçi konferanslara katılabilmek için kişisel verilerini sağlaması gerekir. İlgili kişinin yukarıda belirtilen amaçla verileri sağlamaması durumunda online konferanslar gerçekleştirilerek sözleşmenin akdedilmesi mümkün olmayacaktır.

Veri işleme güvenliği

Trend International Industry, kişisel verilerin güvenli ve güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için uygulanan güvenlik önlemlerini sürekli olarak değerlendirdiğini ve güncellediğini size bildirir.

Veri öznesinin veri işlemeye ilişkin hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi bağlamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) İşlenen kişisel verilere erişim hakkı: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair onay alma ve işleniyorsa, bir veri denetleyicisine talep;

b) Kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı: (i) verilerin asıl amaç için artık gerekli olmaması (ve yeni bir yasal amaç olmaması), (ii) işlemenin yasal dayanağının veri sahibinin rızası olması, veri sahibinin rızasını geri çekmesi ve başka bir hukuki dayanağın bulunmaması, (iii) veri sahibinin itiraz hakkını kullanması ve kontrolörün işlemeye devam etmek için meşru bir nedeninin olmaması, (iv) verilerin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması,(v) silme işleminin AB veya Romanya yasalarına uymak için gerekli olması veya (vi) özel rıza gerekliliklerinin geçerli olduğu durumlarda, çocuklara sağlanan bilgi toplumu hizmetleriyle bağlantılı olarak (varsa) verilerin toplanmış olması;

c) İşlemenin kısıtlanmasını isteme hakkı: (i) denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasına izin veren bir süre boyunca işlenen kişisel verilerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız; (ii) işlemenin yasa dışı olması, ancak kişisel verilerinizi silmemizi değil, bu verilerin kullanımını kısıtlamamızı istemeniz; (iii) veri denetleyicisinin yukarıda belirtilen amaçlar için artık kişisel verilerinize ihtiyacı yoksa, ancak mahkemede bir hakkı tesis etmek, kullanmak veya savunmak için verilere ihtiyacınız varsa; veya (iv) veri denetleyicisinin meşru gerekçelerinin veri sahibinin haklarına üstün gelip gelmediğini doğrulamak için süre boyunca işlemeye itiraz ettiyseniz;

d) İşleme meşru bir menfaate dayandığında, içinde bulunduğunuz özel durumla ilgili nedenlerle verilerin işlenmesine itiraz etme ve ayrıca herhangi bir zamanda verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine karşı çıkma hakkı profil oluşturma dahil;

e) İlgili kişi hakkında hukuki sonuçlar doğuran veya onu benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen profillerin oluşturulması da dahil olmak üzere münhasıran otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkı;

f) Veri taşınabilirliği hakkı, yani veri sorumlusuna sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve otomatik olarak okunabilir bir biçimde alma hakkı, ayrıca bu verileri başka bir operatöre aktarma hakkı, işleme, sizin izninize veya bir sözleşmenin yerine getirilmesine dayanır ve otomatik yollarla gerçekleştirilir;

g) Veri Koruma Kurumuna (ANSPDCP) şikayette bulunma hakkı ve yetkili mahkemelere başvurma hakkı.

Yukarıdaki haklar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Bu hakları kullanmak için, aşağıdaki adrese tarih atılmış ve imzalanmış yazılı bir talep göndermenizi öneririz: merkezi Bükreş, C.A. Rosetti, No.17, Birou 03 Cowork 07, Parter, Sector 2, 020011, Bucuresti / Romania veya elektronik olarak info@trend-romania.com adresinden biçimlendirin.

Şirket temsilcisi

Bu belge ile ilgili her türlü sorunuzu aşağıdaki sözleşme detaylarından ulaşılabilecek Şirket Temsilcisine sorabilirsiniz: tel. 00 40 770 600777, e-posta: info@trend-romania.com

Tarih: Ağustos 2021