Trend
Üretim Destek Hizmetleri

Fabrikaların üretim hatlarında görev yapan mavi ve gri yaka çalışanların araştırılması,....

Trend
Depo Sevkiyat Lojistik ve Ambar Hizmetleri

Fabrikaların depo, sevkiyat, lojistik, yükleme-boşaltma ve ambar hatlarında görev yapan....

Trend
Kalite Kontrol Hizmetleri

Fabrikaların kalite kontrol ve kalite güvence hatlarında görev yapan mavi ve gri yaka ça...

Trend
Sosyal ve İdari Destek Hizmetleri

Fabrikaların idari binalarında ve sosyal destek hatlarında görev yapan mavi ve gri yaka....

Trend
Beyaz Yaka İdari Personel Hizmetleri

Fabrikaların idari ve yönetim hatlarında görev yapan beyaz yaka çalışanların araştırılma...

Trend
Yönetici Personel Hizmetleri

Fabrikaların idari ve yönetim hatlarında görev yapan orta kademe yönetici grubunun araşt...

Trend
Üst Düzey Araştırma ve Beyin Avcılığı

Fabrikaların idari ve yönetim hatlarında görev yapan beyaz yaka orta ve üst kademe yönet...

Trend
Eğitim Hizmetleri

Çalışanlarının gelişimini sağlayan ve motivasyonlarını arttıran eğitimlerin verilmesi, o...

Trend
Anket Hizmetleri

Bağımsız ve tarafsız çalışan memnuniyet anketinin yapılması, sonuçlarının analiz edilmes...